Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Hướng dẫn cách sử dụng Bộ sách Revit của Thạc sĩ KTS Nguyễn Phước Dự

Trung tâm đào tạo Revit thực hành N.P.D
 (do Thạc sĩ KTS. Nguyễn Phước Dự phụ trách)

HƯỚNG DẪN
CÁCH SỬ DỤNG BỘ SÁCH REVIT
CỦA THẠC SĨ KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ
- Bộ sách Revit 7 quyển của thầy Nguyễn Phước Dự bao gồm:
1. Quyển "Bí quyết làm chủ Revit 2013" 
2. Quyển "Revit thực hành - Architecture"
3. Quyển "Revit thực hành - Structure"
4. Quyển "Revit thực hành - phần Điện"
5. Quyển "Revit thực hành - phần Nước"
6. Quyển "Revit thực hành - phần HVAC"
7. Quyển "Lập trình Add-in cho Revit bằng C#"

Quyển "Bí quyết làm chủ Revit 2013" : được xem là phần 1 của Bộ sách. Có 3 chức năng:
  * Là quyển sách cơ bản, cung cấp những kiến thức nền tảng về Revit.
  * Là quyển từ điển nhỏ để tra cứu những vấn đề về Revit.
  * Cung cấp kiến thức về Kỹ thuật View, một kỹ thuật mấu chốt để ra được hồ sơ kỹ thuật như ý.
- Những quyển còn lại: được xem là phần 2 của Bộ sách, cung cấp kiến thức để thực hành trên Hồ sơ kỹ thuật.
- Cách kết hợp các quyển sách:
Các quyển sách này phải được kết hợp với nhau. Cụ thể là quyển 
"Bí quyết làm chủ Revit 2013" được sử dụng kèm với những quyển còn lại và là phần không thể tách rời. 

Sách Revit giấy: quyển Bí quyết làm chủ Revit 2013Sách Revit điện tử: quyển Bí quyết làm chủ Revit 2013 (trích đoạn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét