Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Giới thiệu diễn đàn nội bộ

Diễn đàn nội bộ là nơi thảo luận chia sẻ của học viên trung tâm revit NPD với các hoạt động sau:
 - Trung tâm sẽ hỗ trợ học viên qua diễn đàn nội bộ bằng các bài viết hướng dẫn giải quyết các tình huống;
 - Trả lời trực tuyến qua Chatroom.
 - Học viên thảo luận cùng nhau.
 - Chia sẻ dữ liệu, tài liệu và thư viện Family.


Chúc các bạn học viên của trung tâm NPD sử dụng diễn dàn nội bộ hiệu quả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét