Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2013


Trung tâm đào tạo Revit thực hành N.P.D
 (do ThS. KTSNguyễn Phước Dự phụ trách)

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ lễ 30/4  1/5/2013

Trung tâm xin thông báo với các học viên lịch nghỉ lễ như sau:
Ngày nghỉ lễ: 28/4 - 1/5/2013
Ngày học lại: 2/5/2013


Chúc các bạn kỳ nghỉ lễ vui vẻ!Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét