Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Hiểu ngắn gọn về công nghệ B.I.M.

Mô hình B.I.M. (Building Information Modeling)
Mô hình B.I.M. (Building Information Modeling)

Công nghệ B.I.M. nói theo lý thuyết thì dài dòng, thực tế thì nó chẳng có gì lớn lao cả. Chúng ta có thể hình dung như sau:

Mô hình cấu trúc dữ liệu Revit
Mô hình cấu trúc dữ liệu Revit


- 3D là đối tượng mô hình: Model/ Modeling
- Data chính là thông tin : Infomation
- 2D là đối tượng hình chiếu (hướng nhìn của đối tượng 3D) được tạo ra thông qua kỹ thuật View!

+ Trong đối tượng 3D có chứa Data gọi là mô hình chứa thông tin [ Infomation Modeling] 
+ Trong xây dựng (Building) thì gọi là [Building Infomation Modeling] =B.I.M.

Thật ra dạng mô hình chứa thông tin không phải là công nghệ mới mẻ gì, AutoCad, 3D max, Sketch Up... đều có dùng công nghệ này. Nhưng Revit thì ứng dụng công nghệ này triệt để xuyên suốt dự án! Chỉ có thế thôi. 
Hiểu rằng mô hình và thông tin luôn là thành phần không thể tách rời trong Revit và có quan hệ chặt chẽ với nhau. Còn đối tượng 2D chỉ là "cái bóng-hình chiếu" hiển thị trên bản vẽ của mô hình 3D và thông tin-data!

Muốn sử dụng công nghệ B.I.M. quan trọng là phải thay đổi tư duy về việc triển khai đồ án. Phải làm việc theo nhóm, chịu trách nhiệm theo công việc, cấu kiện (không phải theo từng bản vẽ).

Chúc các bạn thành công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét