Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Các chương trình ưu đãi về học phí

Các ưu đãi và giảm giá cho các khóa học Revit tại Trung tâm Revit thực hành NPD
Các ưu đãi và giảm giá cho các khóa học Revit tại Trung tâm Revit thực hành NPD

- Nếu học viên đăng ký và đóng học phí một lần: 2 khóa được giảm 5%, 3 khóa giảm 10%.
- Giảm giá cho nhóm học viên: giảm 5% cho nhóm 3 -5 người, giảm 10% cho nhóm 6 - 10 người.
- Giảm giá cho Sinh viên: điều kiện thẻ sinh viên vẫn còn thời hạn sử dụng.

Ghi chú: mỗi học viên chỉ được hưởng 1 hình thức giảm giá.

Học Revit là đầu tư cho tương lai!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét