Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Thay đổi tư duy để tiếp cận Revit

Thay đổi tư duy để tiếp cận Revit
Cần thay đổi tư duy để tiếp cận Revit

Revit là công cụ giúp tính toán, thể hiện và quản lý bản vẽ đồng bộ. Không giống như các phần mềm đồ họa khác, Revit là bộ công cụ rất phức tạp và nhiều thông tin cần điền khiển để sử dụng chương trình. Giống như Máy bay và Ô tô, máy bay di chuyển rất nhanh nhưng chỗ cabin rất nhiều nút điều khiển.
Lái Máy bay mới nhìn có vẻ dễ hơn ô tô vì chỉ có bấm nút và toàn bay đường thẳng -). Liên tưởng như vậy để chúng ta thấy rằng khởi động Revit để vẽ vài ba mô hình thì rất dễ nhưng để làm ra một sản phẩm cuối cùng (một tập hồ sơ được in ra giấy!) là không đơn giản, cũng giống máy bay khó khăn lúc hạ cánh vậy.

Các nhóm vẽ Revit hiện nay thường "Chết" phút cuối. Những vấn đề phức tạp thường phát sinh khi chúng ta tổng hợp mọi vấn đề cần thể hiện trên layout. Cần nhấn mạnh rằng Revit là phần mềm giúp làm việc theo nhóm, chúng ta không thể làm một mình một công trình được (Trừ một số người tài năng), nhưng giả sử có người làm được thì hiệu quả và chất lượng không bằng AutoCAD được. Như vậy chúng ta có thể tổng hợp các ý cơ bản về tư duy để tiếp cận với Revit :
  • Phải làm việc theo nhóm.
  • Phải có một nhóm trưởng, người có thể thay thế bất cứ người nào trong nhóm, có thể xử lý tất cả các tình huống.
  • Thành viên trong nhóm phải tuân thủ sự chỉ đạo của nhóm trưởng. Phải có sở trường riêng.
  • Cách phân công làm Revit khác hoàn toàn so với cách vẽ tay hay AutoCAD. Không thể phân chia công việc theo bản vẽ mà phải chia theo loại cấu kiện.
  • Cách phân đoạn công việc của dự án đối với Revit cũng khác hoàn toàn, từ tổng thể đến chi tiết. Không phải vẽ đâu xong đấy như các công cụ khác mà vẽ từ sơ bộ đến hoàn thiện giống như đẽo tượng.
  • Thông tin đưa vào bản vẽ phải ưu tiên đưa vào mô hình. Không viết trực tiếp lên view (hay Layout)
  • Người lãnh đạo cao nhất trong tổ chức (Cty hay nhóm) phải là người hiểu các bản chất này.
Hiểu và ứng dụng được các ý trên, chúng ta sẽ ứng dụng Revit cực kỳ hiệu quả, năng suất tăng trên 5 lần!
Ngược lại nếu chúng ta ứng dụng nữa vời thì "Chết " phút cuối là điều đương nhiên, và thời gian hoàn thiện dự án còn dài hơn dùng AutoCAD tới 2 lần, mà chất lượng không thể kiểm soát được!
Chúc các bạn thành công!


Revit phải làm việc theo nhóm (team-work)
Revit phải làm việc theo nhóm (team-work)