Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Tại sao phải tạo thư viện trong Revit?


Tại sao phải tạo thư viện trong Revit?
Tại sao phải tạo thư viện Revit?

Không cần nói ra thì ai cũng hiểu thư viện của Revit là để làm gì, tuy nhiên ở đây chúng ta nên quan tâm đến thư viện ở góc độ tiện dụng tức là dữ liệu từ thư viện phải có các thuộc tính gì đối với từng loại cấu kiện, thiết bị cụ thể để có thể sử dụng trong nhiều trường hợp, công trình khác nhau đảm bảo ý tưởng thiết kế kiến trúc.

Không giống như thư viện của CAD đơn giản chỉ là những ký hiệu (symbol, block) khi dùng chỉ cần chèn vào bản vẽ. Đối với Revit khi niệm về Family chứa đựng ý nghĩa gần đúng hơn là block. Family có thể chứa nhiều thành tố có mối quan hệ chặt chẻ với nhau cả bên trong và với cả bên ngoài (host). Điều đó làm cho việc tạo nên môt Family không đơn giản như CAD. Người tạo Family nên là người có nhiều kinh nghiệm và phải... giỏi toán!

Bộ thư viện càng đầy đủ giúp chúng ta thể hiện bản vẽ nhanh chóng (thậm chí theo cấp số nhân), vì vậy việc tạo thư viện là cần thiết và trong mỗi công ty nên có người chuyên về việc làm thư viện thì tiện hơn.

Room này sẽ bàn chi tiết cách tạo Family đối với từng loại cấu kiện cụ thể. hoặc loại nào đã có trên thư viện công đồng rồi thì cứ lấy mà dùng.

Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy đoàn kết với nhau, chia sẻ thông tin, thư viện giúp giảm công tạo cái đã có người tạo và hãy đóng góp tích cực những Family của mình tạo ra. 

Cho nhiều sẽ nhận được nhiều!


Thanks!