Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Giáo trình giảng dạy Revit 2013 -Trung cấp - Mục lục

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “REVIT THỰC HÀNH 2013”
GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY REVIT 2013
ARCHITECTURE - STRUCTURE - MEP
(TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP)

CHƯƠNG 1 - Giới thiệu phần mềm
1.1) Giới thiệu tổng quan 3 phần mềm Revit Architecture, Structure, MEP
• 3 Phần mềm Revit phối hợp với nhau giúp tạo ra một sản phẩm – hồ sơ dự án hoàn chỉnh.
• Phần mềm Revit là ứng dụng dùng để làm việc theo nhóm, chúng ta không thể thực hiện một mình cho toàn bộ công trình.
• Yêu cầu cấu hình máy tính là điều quan trọng ứng với từng version.
• Tình hình sử dụng Revit ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.
1.2) Giới thiệu năng lực của Revit Architecture và sản phẩm của Revit
• Revit Architecture có thể thực hiện toàn bộ dự án phần kiến trúc mà không cần phần mềm phụ trợ nào khác.
• Revit xây dựng mô hình nhanh chóng, triển khai 2D dễ dàng.
• Hồ sơ Revit có thể xuất ra file pdf, dwg, image…
• Revit có khả năng lập bảng thống kê đa dạng.
1.3) Sự khác biệt giữa Revit, AutoCAD và vẽ bằng bút
• Vẽ tay bằng bút chì, bút kim: chúng ta có thể thể hiện bất cứ điều gì cả những khối rất phức tạp ra giấy.
• Vẽ bằng AutoCAD: chúng ta có thể thể hiện dễ dàng nhiều đối tượng ra giấy nhanh chóng và độ chính xác cao hơn.
• Vẽ bằng Revit: Chúng ta không thể thể hiện mọi thứ ra giấy như 2 cách vẽ trên, Revit chỉ thể hiện được những gì hợp lý, logic! Thậm chí có nhiều cấu kiện rất logic nhưng Revit cũng không thể thực hiện được vì giới hạn của version!
• Như vậy khuyết điểm lớn nhất của Revit là không thể vẽ “lụi” được. Khuyết điểm thứ hai là cho đến, Revit vẫn còn nhiều hạn chế mà muốn thực hiện hoàn chỉnh một dự án trong nhóm làm việc phải có ít nhất một người có tay nghề cao để xử lý các “điểm chết” của nó trong việc thể hiện.
• Ưu diểm của Revit thì bỏ xa cách vẽ bằng AutoCAD: nhanh, phối hợp dễ dàng, truy xuất dữ liệu thống kê…

MỤC LỤC

Phần 1 - Giới thiệu và phân tích cấu tạo family

1.1) Khái niệm về Family

1.2) Các loại family

1.3) Cấu tạo family 2D

1.4) Cấu tạo family 3D

1.5) Khởi tạo file template project

1.6) Thiết lập thư viện

Phần 2 - Thiết kế family đối tượng 2D

2.1) Thiết kế ký hiệu đơn giản

2.2) Thiết kế ký hiệu phức hợp

Phần 3 - Thiết kế family đối tượng 3D

3.1) Thiết kế family hệ thống

3.2) Thiết kế family bên ngoài và tùy biến

3.3) Thiết kế bản thống kê đối tượng đơn giản

3.4) Thiết kế bản thống kế với biểu thức tích toán

Phần 4 - Các loại tham số ứng dụng và Keynote

4.1) Tham số shared parameter

4.2) Thiết kế bảng keynot

Phần 5 - Phương thức thể hiện đối tượng trên view nâng cao

5.1) Ôn tập các loại view

5.2) Ôn tập cách thức view

5.3) Khai thác năng lực view với filter view

5.4) Khai thác năng lực view với workset

Phần 6 - Giải quyết những “điểm chết” của Revit bằng công cụ 2D

6.1) Giải quyết đường nét thừa

6.2) Giải quyết đối tượng, ký hiệu chưa thể hiện trên 3D

Phần 7 - Thiết kế vật liệu

7.1) Cấu tạo thư viện vật liệu

7.2) Thiết kế ký hiệu vật liệu

7.3) Thiết kế hình ảnh bề mặt vật liệu

Phần 8 - Nhóm làm việc Revit

8.1) Tiêu chuẩn chung cho dự án bằng Revit

8.2) Lắp đặt hệ thống mạng nội bộ dùng cho Revit

Giáo trình giảng dạy Revit 2013 trình độ Trung cấp

Giáo trình giảng dạy Revit 2013 trình độ Trung cấp