Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Giáo trình giảng dạy Revit Structure 2013 - Sơ cấp - Mục lục

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “REVIT THỰC HÀNH”
GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY REVIT STRUCTURE
(TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP)

CHƯƠNG 1 - Giới thiệu phần mềm
1.1) Giới thiệu tổng quan 3 phần mềm Revit Architecture, Structure, MEP
• 3 Phần mềm Revit phối hợp với nhau giúp tạo ra một sản phẩm – hồ sơ dự án hoàn chỉnh.
• Phần mềm Revit là ứng dụng dùng để làm việc theo nhóm, chúng ta không thể thực hiện một mình cho toàn bộ công trình.
• Yêu cầu cấu hình máy tính là điều quan trọng ứng với từng version.
• Tình hình sử dụng Revit ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.
1.2) Giới thiệu năng lực của Revit Architecture và sản phẩm của Revit
• Revit Architecture có thể thực hiện toàn bộ dự án phần kiến trúc mà không cần phần mềm phụ trợ nào khác.
• Revit xây dựng mô hình nhanh chóng, triển khai 2D dễ dàng.
• Hồ sơ Revit có thể xuất ra file pdf, dwg, image…
• Revit có khả năng lập bảng thống kê đa dạng.
1.3) Sự khác biệt giữa Revit, AutoCAD và vẽ bằng bút
• Vẽ tay bằng bút chì, bút kim: chúng ta có thể thể hiện bất cứ điều gì cả những khối rất phức tạp ra giấy.
• Vẽ bằng AutoCAD: chúng ta có thể thể hiện dễ dàng nhiều đối tượng ra giấy nhanh chóng và độ chính xác cao hơn.
• Vẽ bằng Revit: Chúng ta không thể thể hiện mọi thứ ra giấy như 2 cách vẽ trên, Revit chỉ thể hiện được những gì hợp lý, logic! Thậm chí có nhiều cấu kiện rất logic nhưng Revit cũng không thể thực hiện được vì giới hạn của version!
• Như vậy khuyết điểm lớn nhất của Revit là không thể vẽ “lụi” được. Khuyết điểm thứ hai là cho đến, Revit vẫn còn nhiều hạn chế mà muốn thực hiện hoàn chỉnh một dự án trong nhóm làm việc phải có ít nhất một người có tay nghề cao để xử lý các “điểm chết” của nó trong việc thể hiện.
• Ưu diểm của Revit thì bỏ xa cách vẽ bằng AutoCAD: nhanh, phối hợp dễ dàng, truy xuất dữ liệu thống kê…

MỤC LỤC

PHẦN I- CHUẨN BỊ VÀ KHỞI TẠO DỰ ÁN (2h)
Mục 1 - Bắt đầu với việc Revit Architecture
Mục 2 - Khởi tạo dự án
PHẦN II- THỂ HIỆN MẶT BẰNG, TỔ CHỨC WORKSET (4h)
Mục 1 - Thể hiện lưới trục, lưới cao độ
Mục 2 - Thể hiện cấu kiện kết cấu bê tông
Mục 3 - Thể hiện thông tin trên mặt bằng Dầm Sàn
Mục 4 - Tổ chức WorkSet để làm việc nhóm
PHẦN III- BỐ CỤC BẢN VẼ VÀ XUẤT TRANG IN (1h)
Mục.1- Bố cục bản vẽ trong Revit
Mục 2 - Thiết lập đường nét
Mục 3 - Xuất trang in, dữ liệu
PHẦN IV- THIẾT KẾ FAMILY (3h)
Mục 1 - Thiết kế Family 3D
Mục 2 - Thiết kế Family 2D
PHẦN V- KỸ THUẬT VIEW (2h)
PHẦN VI- THỂ HIỆN CHI TIẾT THÉP MÓNG, DẦM, CỘT (4h)
Mục 1 - Thể hiện chi tiết thép móng
Mục 2 - Thể hiện chi tiết thép dầm, cột
PHẦN VII- THỂ HIỆN CHI TIẾT THÉP SÀN, THANG (6h)
PHẦN VIII- THỐNG KÊ (2h)
Mục 1 - Thống kê thép tổng dự án trong Revit
Mục 2 - Thống kê thép theo cấu kiện trong Revit
Mục 3 - Thống kê danh mục, cấu kiện


Giáo trình giảng dạy Revit Structure 2013 - trình độ Sơ cấp
Giáo trình giảng dạy Revit Structure - trình độ Sơ cấp