Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Giáo trình giảng dạy Revit MEP - Sơ cấp - Mục lục

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “REVIT THỰC HÀNH”
GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY REVIT M.E.P
(TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP)

CHƯƠNG 1 - Giới thiệu phần mềm
1.1) Giới thiệu tổng quan 3 phần mềm Revit Architecture, Structure, MEP
• 3 Phần mềm Revit phối hợp với nhau giúp tạo ra một sản phẩm – hồ sơ dự án hoàn chỉnh.
• Phần mềm Revit là ứng dụng dùng để làm việc theo nhóm, chúng ta không thể thực hiện một mình cho toàn bộ công trình.
• Yêu cầu cấu hình máy tính là điều quan trọng ứng với từng version.
• Tình hình sử dụng Revit ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.
1.2) Giới thiệu năng lực của Revit Architecture và sản phẩm của Revit
• Revit Architecture có thể thực hiện toàn bộ dự án phần kiến trúc mà không cần phần mềm phụ trợ nào khác.
• Revit xây dựng mô hình nhanh chóng, triển khai 2D dễ dàng.
• Hồ sơ Revit có thể xuất ra file pdf, dwg, image…
• Revit có khả năng lập bảng thống kê đa dạng.
1.3) Sự khác biệt giữa Revit, AutoCAD và vẽ bằng bút
• Vẽ tay bằng bút chì, bút kim: chúng ta có thể thể hiện bất cứ điều gì cả những khối rất phức tạp ra giấy.
• Vẽ bằng AutoCAD: chúng ta có thể thể hiện dễ dàng nhiều đối tượng ra giấy nhanh chóng và độ chính xác cao hơn.
• Vẽ bằng Revit: Chúng ta không thể thể hiện mọi thứ ra giấy như 2 cách vẽ trên, Revit chỉ thể hiện được những gì hợp lý, logic! Thậm chí có nhiều cấu kiện rất logic nhưng Revit cũng không thể thực hiện được vì giới hạn của version!
• Như vậy khuyết điểm lớn nhất của Revit là không thể vẽ “lụi” được. Khuyết điểm thứ hai là cho đến, Revit vẫn còn nhiều hạn chế mà muốn thực hiện hoàn chỉnh một dự án trong nhóm làm việc phải có ít nhất một người có tay nghề cao để xử lý các “điểm chết” của nó trong việc thể hiện.
• Ưu diểm của Revit thì bỏ xa cách vẽ bằng AutoCAD: nhanh, phối hợp dễ dàng, truy xuất dữ liệu thống kê…

MỤC LỤC
Phần 1 - Giới thiệu phần mềm

1.1) Giới thiệu tổng quan 3 phần mềm Revit Architecture, Structure, MEP
1.2) Giới thiệu năng lực của Revit MEP và sản phẩm của Revit
1.3) Sự khác biệt giữa Revit, AutoCAD và vẽ bằng bút
1.4) Phân biệt các đối tượng trong Revit
1.5) Giới thiệu các thao tác cơ bản


Phần 2 - Dựng mô hình cơ bản phần điện

2.1) Dựng mô hình thiết bị

2.2) Dựng mô hình máng điện

2.3) Thiết lập thông số hệ thống điện


Phần 3 - Dựng mô hình cơ bản phần nước
3.1) Dựng mô hình thiết bị
3.2) Dựng mô hình ống nước
3.3) Thiết lập thông số hệ thống nước

Phần 4 - Dựng mô hình kết cấu cơ bản phần thông khí
4.1) Dựng mô hình thiết bị
4.2) Dựng mô hình hệ thống ống dẫn khí
4.3) Thiết lập thông số hệ thống dẫn khí

Phần 5 - Dựng mô hình family
5.1) Tạo thư viện
5.2) Dựng mô hình cơ bản trong môi trường Revit- Family

Phần 6 - Dựng mô hình family với tham số đơn giản
6.1) Tham số trong Family
6.2) Toán tử dùng trong family

Phần 7 - Triển khai MEP
7.1) Triển khai các hình chiếu phần điện
7.2) Triển khai các hình chiếu phần nước

Phần 8 - Phương thức cơ bản để thể hiện đối tượng trên view

Phần 9 - Triển khai chi tiết

Phần 10 - Thiết đặt cấu hình Revit và thông tin Project
10.1) Thiết đặt cấu hình Revit, đặt lệnh tắt
10.2) Thông tin trong dự án

Phần 11 - Triển khai layout, xuất hồ sơ
11.1) Làm khung tên
11.2) Kỹ thuật in ra máy in, PDF
11.3) Kỹ thuật xuất file CAD

Phần 12 - Phương pháp phối hợp nhóm làm việc
12.1) Tổng kết bài giảng
12.2) Phân tích dây chuyền nhóm làm việc


Giáo trình giảng dạy Revit MEP - trình độ Sơ cấp
Giáo trình giảng dạy Revit MEP - trình độ Sơ cấp