Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Cấu hình máy tính chạy Revit (tối thiểu)


Nhằm giúp cho các bạn học viên biết được cấu hình máy tính trước khi "tậu" cho mình một máy tính đủ mạnh để chạy chương trình Revit, Trung tâm Revit N.P.D. có một số gợi ý như sau:
- Main board : ASUS P7P55D PRO 
- CPU : Intel® Core™ i7 920 @2.67GHz (hoặc i5)
- Card VGA : xem trong trang web
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/cert?siteID=123112&id=16391880&results=1&product_group=2&suite_group=&release=2011&os=4096&manuf=1&cclass=1&card=&opt=2
- Ổ cứng : >80GB
- Ram : 3x1GB/1333 Corsair gaming (có kẹp tản nhiệt)
- HĐH : Microsoft® Windows® 7 32-bit  Ultimate
Ghi chú:
- Nhớ cài Win 7, 64 bit
- Main board  : ASUS P7P55D PRO 
- CPU : Intel® Core™ i7 920 @2.67GHz (hoặc i5)
- Card VGA : xem trong trang web http://usa.autodesk.com/
- Ổ cứng : >80GB
- Ram : 3x1GB/1333 Corsair gaming (có kẹp tản nhiệt)
- HĐH : Microsoft® Windows® 7 32-bit  Ultimate

• Ghi chú:
- Nhớ cài Win 7, 64 bit


Cấu hình máy tính chạy Revit (tối thiểu)
Cấu hình máy tính chạy Revit (cấu hình tối thiểu)