Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Giáo trình giảng dạy Revit Structure 2013 - Sơ cấp - Mục lục

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “REVIT THỰC HÀNH”
GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY REVIT STRUCTURE
(TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP)

CHƯƠNG 1 - Giới thiệu phần mềm
1.1) Giới thiệu tổng quan 3 phần mềm Revit Architecture, Structure, MEP
• 3 Phần mềm Revit phối hợp với nhau giúp tạo ra một sản phẩm – hồ sơ dự án hoàn chỉnh.
• Phần mềm Revit là ứng dụng dùng để làm việc theo nhóm, chúng ta không thể thực hiện một mình cho toàn bộ công trình.
• Yêu cầu cấu hình máy tính là điều quan trọng ứng với từng version.
• Tình hình sử dụng Revit ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.
1.2) Giới thiệu năng lực của Revit Architecture và sản phẩm của Revit
• Revit Architecture có thể thực hiện toàn bộ dự án phần kiến trúc mà không cần phần mềm phụ trợ nào khác.
• Revit xây dựng mô hình nhanh chóng, triển khai 2D dễ dàng.
• Hồ sơ Revit có thể xuất ra file pdf, dwg, image…
• Revit có khả năng lập bảng thống kê đa dạng.
1.3) Sự khác biệt giữa Revit, AutoCAD và vẽ bằng bút
• Vẽ tay bằng bút chì, bút kim: chúng ta có thể thể hiện bất cứ điều gì cả những khối rất phức tạp ra giấy.
• Vẽ bằng AutoCAD: chúng ta có thể thể hiện dễ dàng nhiều đối tượng ra giấy nhanh chóng và độ chính xác cao hơn.
• Vẽ bằng Revit: Chúng ta không thể thể hiện mọi thứ ra giấy như 2 cách vẽ trên, Revit chỉ thể hiện được những gì hợp lý, logic! Thậm chí có nhiều cấu kiện rất logic nhưng Revit cũng không thể thực hiện được vì giới hạn của version!
• Như vậy khuyết điểm lớn nhất của Revit là không thể vẽ “lụi” được. Khuyết điểm thứ hai là cho đến, Revit vẫn còn nhiều hạn chế mà muốn thực hiện hoàn chỉnh một dự án trong nhóm làm việc phải có ít nhất một người có tay nghề cao để xử lý các “điểm chết” của nó trong việc thể hiện.
• Ưu diểm của Revit thì bỏ xa cách vẽ bằng AutoCAD: nhanh, phối hợp dễ dàng, truy xuất dữ liệu thống kê…

MỤC LỤC

Phần 1 - Giới thiệu phần mềm
1.1) Giới thiệu tổng quan 3 phần mềm Revit Architecture, Structure, MEP
1.2) Giới thiệu năng lực của Revit Structure và sản phẩm của Revit
1.3) Sự khác biệt giữa Revit, AutoCAD và vẽ bằng bút
1.4) Phân biệt các đối tượng trong Revit
1.5) Giới thiệu các thao tác cơ bản

Phần 2 - Dựng mô hình kết cấu cơ bản phần 1
2.1) Dựng mô hình kết cấu BTCT: cột, dầm, hệ dầm, sàn, cầu thang, ram dốc
2.2) Dựng mô hình thép trong BTCT: Thép dầm, thép cột, Thép sàn, thép cầu thang

Phần 3 - Dựng mô hình kết cấu cơ bản phần 2
3.1) Dựng mô hình kết cấu thép tiền chế: khung kèo thép tiền chế
3.2) Dựng mô hình khớp nối thép tiền chế: khớp nối hàn, khớp nối bulon

Phần 4 - Dựng mô hình family
4.1) Dựng mô hình cơ bản trong môi trường Revit- Project
4.2) Tạo thư viện
4.3) Dựng mô hình cơ bản trong môi trường Revit- Family

Phần 5 - Dựng mô hình family với tham số đơn giản
5.1) Tham số trong Family
5.2) Toán tử dùng trong Family

Phần 6 - Triển khai kết cấu cơ bản phần 1
6.1) Triển khai mặt bằng móng, dầm
6.2) 4 phương thức cơ bản để thể hiện đối tượng trên view

Phần 7 - Triển khai kiến trúc cơ bản phần 2
7.1) Ứng dụng phương thức thể hiện vào việc triển khai kết cấu
7.2) Triển khai mặt đứng, mặt cắt kết cấu công trình

Phần 8 - Triển khai kết cấu chi tiết phần 1
8.1) Triển khai chi tiết kết cấu BTCT

Phần 9 -  Triển khai kết cấu chi tiết phần 2
9.1) Triển khai chi tiết kết cấu thép hình

Phần 10 - Thiết đặt cấu hình Revit và thông tin Project
10.1) Thiết đặt cấu hình Revit, đặt lệnh tắt
10.2) Thông tin trong dự án

Phần 11 - Triển khai layout, xuất hồ sơ
11.1) Làm khung tên
11.2) Kỹ thuật in ra máy in, PDF
11.3) Kỹ thuật xuất file CAD

Phần 12 - Phương pháp phối hợp nhóm làm việc
12.1) Tổng kết bài giảng
12.2) Phân tích dây chuyền nhóm làm việc
12.3) Hoàn thành bài tập, kết thúc khóa học


Giáo trình giảng dạy Revit Structure 2013 - trình độ Sơ cấp
Giáo trình giảng dạy Revit Structure - trình độ Sơ cấp